Proiectul: Pâinea noastră cea de toate zilele...
Colaborări Precedente
LUMINA LUMII şi Biserica Baptistă "Betania" din Sighişoara au colaborat începând cu anul 2002 în cadrul a diverse proiecte de evanghelizare, instruire şi echipare pentru lucrare, în beneficiul oamenilor din Sighişoara şi din 4 sate din jurul Sighişoarei: Hetiur, Archita, Şaeş şi Daneş.

Cu peste 6 ani în urmă, Biserica Betania a început plantarea de biserici în aceste sate. În prezent există 5 biserici baptiste în jurul Sighişoarei: în Daneş, Şaeş, Hetiur, Archita, în judeţul Mureş, şi în Laslea, judeţul Sibiu.

Lucrarea aceasta de misiune pe sate include: împărtăşirea Veştii Bune a Mântuirii Domnului Isus aproapelui nostru; plantare de biserici, ucenicizare şi creştere spirituală; ajutor practic în cazuri grave de lipsă de resurse de bază şi învăţarea oamenilor în nevoie a unor deprinderi fundamentale de viaţă şi îndemânări practice; programe de alfabetizare, slujind în special comunităţii de rromi dar şi altor grupuri etnice.

Proiectul "Pâinea cea de toate zilele" s-a născut în iarna 2003-2004, un început modest prin care Biserica Baptistă slujea membrilor în nevoie din comunităţile lor de credinţă din sate.
Iarna aceasta dorim să slujim ca parteneri fraţilor şi surorilor noastre în Cristos, împreună Asociaţia LUMINA LUMII şi Biserica Baptistă "Betania", Sighiţoara.

Începuturile acestei iniţiative
Pastorul și membrii Bisericii Betania au considerat că este chemarea Bisericii de a-i ajuta pe cei săraci și în special pe cei săraci dintre frații și surorile noastre în Cristos, pe perioada iernii, atunci când ei nu pot lucra în agricultură și nu au nici un venit. Cele mai multe familii rroma, care trăiesc în aceste sate, sunt formate din 7 până la 10 membri.

Consecințele insuficienței alimentare și a lipsei medicamentelor, în special pe timpul iernii, sunt îmbolnăvirile grave și uneori chiar moartea.
Mulțumită credincioșiei lui Dumnezeu am putut asigura fraților noștri rromi și familiilor lor pâinea zilnică în iernile trecute.

Rezultatele Proiectelor Precedente
Beneficii Primare
 • 390 oameni (Daneș, peste 90 adulți și copii; Archita, peste 110; Hetiur, peste 100; Șaeș, peste 90 adulți și copii) au avut în iarna 2005-2006 pâinea zilnică pe masă, cunoscând astfel dragostea fraților lor în Cristos și grija și provizia lui Dumnezeu.
 • Trupul lui Cristos, Biserica, a fost zidit prin această slujire și prin părtășia deosebită pe care am avut-o împreună în aceste luni, în slujire, învațătură ți în împărtășirea Veștii Bune a Evangheliei aproapelui nostru.
 • În urma celor menţionate mai sus, oameni din familiile membrilor noştri şi vecini ai acestora ţi-au predat viaţa lui Dumnezeu.

  Beneficii Secundare

 • Autorităţile locale şi Ocolul Silvic s-au implicat în proiect şi i-au autorizat pe membrii bisericii noastre, de etnie rromă, să îndeplinească muncă în folosul comunităţii în schimbul lemnelor de foc gratuite, care s-au folosit la coacerea pâinii pentru toţi cei peste 390 de fraţi şi surori din cele 4 biserici.
 • Frații și surorile noastre s-au integrat mai bine în biserică și în comunitate datorită contribuției foarte importante pe care și-au adus-o, slujind aproapelui lor în comunitate și fraților și surorilor din Trupul lui Cristos (prin munca în folosul comunității și prin coacerea pâinii pentru toți frații și surorile lor în nevoie).
 • Oamenii din aceste comunități au început să-ți schimbe atitudinea ți mentalitatea față de oamenii de etnie rromă și față de creștinii baptiști.
 • Trupul lui Cristos este zidit prin slujirea reciprocă și prin părtășia tuturor fraților și surorilor din cele cinci biserici din Sighișoara ți din satele din împrejurimi: în conferințe de învățătură și echipare, prin coacerea pâinii împreună, prin dăruirea unei pâini proaspete vecinilor lor în nevoie și împărtășirea Veștii Bune acestora.
 • În Saeş şi în Daneş, în serile zilelor în care se cocea pâine au avut loc cursuri de alfabetizare. Acestea i-au ajutat pe frații noștri să poată citi singuri și de asemenea să le poată citi familiilor lor Cuvântul lui Dumnezeu.

 • Costurile Proiectului pentru 2006-2007
  În acest an am început o lucrare nouă în satele Laslea şi Apold, unde avem peste 120 de adulţi şi copii.
  Numărul total de beneficiari în proiectul din această iarnă: peste 500 (Daneş, peste 90 adulţi şi copii; Archita, peste 110; Hetiur, peste 100; Şaeş, peste 90, Laslea şi Apold, peste 120).
  Costul unei jumătăţi de pâini (de 2 kg) pentru o persoană pe zi: 1,4 RON. Costul total al pâinii pentru o persoană pentru o săptămână (3 pâini şi jumătate): 9,8 RON. Costul total al pâinii pentru o persoană pentru toată iarna (12 săptămâni): 117,6 RON.

  Dacă doriţi să fiţi partenerii noştri în acest proiect, pentru binecuvântarea, zidirea spirituală şi ajutorarea fraţilor şi surorilor noastre în Cristos, ne puteţi contacta la:

  ASOCIAŢIA LUMINA LUMII
  OP 1, CP 68, 550179 Sibiu, Romania
  Tel. şi Fax +40 269 21 85 11
  sau     scrie un email

  Pentru donaţii:
  RO 49RNCB 0227 0360 4006 0001/ROL
  RO 49RNCB 0227 0360 4006 0002/EUR sau
  RO 92 RNCB 0227.0360.4006.0003/USD
  BCR, Sibiu, Cod Swift RNCBROBU

  înapoi
  Copyright 2003-2008 © Asociatia Lumina Lumii Webdesign